“Наръчник на предприемача”

В рамките на проекта “EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING TOMORROWS LEADERS, TODAY! (ERYE)” беше разработен “Наръчник на предприемача”, който се разпространява свободно на езиците на страните, представени чрез партниращите организации. По време на мобилността, която се проведе в периода 31.10.-07.11.2021 г. във Върбово, България, участниците подготвиха и брошура за най-добрите практики в Европа в сферата на предприемачеството в селските райони. Надяваме се, че двата документа ще допринесат както за работата на младежките работници с младежи от малките населени места и изолирани региони, така и да стимулираме интереса към развиването на предприемачество като път към подобряването на икономическата среда в селските райони. 

Документите могат да бъдат изтеглени от тук:
ERYE – Наръчник на предприемача