HIP: GET QUALIFIED

Hotel internship program: Get qualification on time! (HIP: GET QUALIFIED)

Проектът по програма „Еразъм+“ – „Hotel internship program: Get qualification on time!“, изпълняван от Junior Achievement Macedonia се стреми да подобри ключовите умения и компетенции на 15 ученици от 3 професионални училища за туризъм от Република Северна Македония.

Проектът ще се изпълнява от консорциум от професионални училища: СУГС “Лазар Танев”, гр. Скопие; СОУ “Ванчо Питошески” от гр. Охрид и СОУ “Наум Наумовски Борче” от гр. Крушево, Junior Achievement Macedonia и подкрепено от домакинската организация Български младежки форум от с. Върбово, България. Проектът има за цел да увеличи заетостта, качеството на работното място и производителността, като акцентът е поставен върху засилването на привличането в професионално образование и обучение, както и подобряване на обучението на работното място и укрепване на знанията на учителите в професионалните умения и способности.

Практическият стаж ще се проведе между 2 и 15 септември 2021 г. във висок клас хотел в българския курорт Икантълъка (Каварна), където учениците ще бъдат менторирани през двуседмичен процес, който наподобява работа на реално работно място. Те ще бъдат запознати с иновативни педагогически методи, фокусирани върху ученика, върху ученето чрез правене и изучаване на най -добрите практики. Мултикултурната работна среда ще създаде трайни партньорства с организациите на съседните държави и туристическия сектор. Хотелът ще предложи висококачествено обслужване и готовност за участие в обучението на учениците.

В края учениците ще получат сертификати за успешен стаж от хотела, Junior Achievement Macedonia и хостинг партньора, заедно с документа за мобилност Europass. Чрез изучаване на европейските модели за обучение на работното място в туристическия сектор учениците ще се запознаят със системата на ПОО в държава от ЕС. Проектът ще подготви учениците за бързите промени на европейския пазар на труда и ще подобри знанията им, необходими за успешно завършване на образованието им.

Някои от очакваните резултати от стажа са: подобряване на знанията, уменията и компетенциите на учениците, както и езикови и комуникационни умения, като по този начин се увеличава пригодността за заетост и се повишават знанията и компетентността от придружаващите учители, за да се направят положителни подобрения в учебните програми и педагогическата методология.

Освен пряко ангажираните бенефициенти, резултатите от проекта ще повлияят върху останалите училища в ПОО и по -широката общнественост, бизнеса и образователните институции, като по този начин ще повлияе положително на целия туристически сектор в РС Македония.