Приключения и насърчение

Приключения и насърчение

Илия Дичев

(Български Младежки Форум)

Като човек с изградена вече визия за младежките обучения като това, мога да споделя, че то отговори на всички мои очаквания, а дори и ги надхвърли. Покрай всички обстоятелства около мен, мога да отбележа, че хората бяха най-подбуждащата сила, успяващи да измислят креативни подходи за всеки уъркшоп и готови да обменят свободно от богатия си опит през всяка почивка за кафе. Темата на обмена, а именно “Be Your Own Boss” беше също покрита в пълнота и останах с добри впечатления, че мога да се обърна към шепа хора при бъдещи перипетии с начинанията в областта. В общи линии, преживяването беше изключително приключенско, обогатяващо, себеопознавателно и ободряващо.

София,

29.08.2021