Един от най-хубавите проекти

Един от най-хубавите проекти

Ейюп Каплан

(Български Младежки Форум)

През Август 2021 г. имах възможността да участвам в проект на тема „Be your Own Boss”, който се проведе в град Самобор, Република Хърватия. Това беше един от най-добрите проекти за мен. Научихме се как да започнем бизнес и да пишем проект. Сесиите бяха много интерактивни, полезни и ясни. Запознах се с прекрасни хора от различни държави. Свързвайки ги, имам нови мрежи с много хора. Една от критиките ми е може би свързана с настаняването, където бяхме в стая с 8 души. Имайки предвид КОВИД-19, трябваше да са по-малко хора в стая. Храната беше хубава.

София,

28.08.2021