Уебсайт по проект “Theater by Nature”

Споделяме с вас една хубава новина от нашите партньори Isla CreActiva. Готов е сайтът по проект “Theater by Nature”, който се проведе през март тази година и е финансиран по програма “Еразъм+”. Обучителният семинар беше насочен към развитие на компетенциите на младежки работници и лидери за предотвратяване и разрешаване на конфликти, чрез използване на театрална методология и ненасилствена комуникация за образователни дейности в естествена среда. 24 участника от 10 държави, сред които и нашите доброволци Есон Джамил и Ивана Колева, имаха възможност да развият тези компетенции за съвместно съществуване, които се основават на способността да познаваме и разбираме собствените си нужди и да знаем как да ги съобщаваме на другите. Особено ценно умение при работа в мултикултурна среда или с млади хора, е как тези нужди да бъдат споделяни, за да не смущават или застрашават процеса на комуникация и съвместно съществуване. Още за проекта можете да прочетете на сайта, където можете да намерите и полезни инструменти за работа по темата: https://theaterbynature.eu/.

24.04.2020