“#Youth employeЕ+”

Association for Youth Workers – ALT 357 заедно с партньори от България – Български младежки форум, Хърватия – INSTITUTE OF YOUTH POWER, Полша – 4Youth, Естония – Seiklejate Vennaskond и Турция – Belen Kaymakamligi, обявява закриването на проекта “#Youth employeЕ+”.
Този проект бе финансиран със средства, отпуснати от Европейската комисия чрез програма „Еразъм+“.
Проектът включи 44 младежи на възраст между 18-30 години (включително 6 ръководители на групи) от 6-те страни партньори. Младите хора участваха в различни неформални образователни дейности, насочени към: развиване на умения, способности, нагласи и знания как да си намерят работа, да изготвят автобиография и да се представят по време на интервю.
Период на мобилността – младежки обмен: 11-18.11.2019
Местоположението на младежкия обмен: Хорезу, Румъния.
 
Основните цели на младежкия обмен:
  1. Всички 44 участници да могат правилно да използват 3 платформи за търсене на работа (специфични за съответната страна) и да разберат как могат да съпоставят своите умения с изискванията на работодателя.
  2. 44-те участници да изготвят Europass CV и мотивационно писмо, които могат да бъдат адаптирани за различни работни места.
  3. 44-те участници да знаят стъпките, които трябва да предприемат, за да бъдат интервюирани и са подобрили своите комуникационни умения относно своето представяне на интервюто.
  4. Най-малко 80% от участниците да кандидатстват за най-малко 20 работни места, като 70% от тях да са интервюирани и най-малко 50% от тях да са намерили работа.
Използвани неформални методи на обучение:
– Дебат
– Отворени дискусии
– Театър
– Работилници
– Интервюта
– Работно посещение
– Игри
– Други дейности за размисъл и оценка
 
Целевата група бе съставена от:
44-мата младежи – участници; млади хора от местната общност в Хорезу, както и от партньорските страни, които присъстваха на дискусиите и посещенията; 3 младежки партньорски НПО, имащи пряк интерес към темата на проекта.

За допълнителна информация се свържете с нас на следните данни за контакт:

За контакти:
Кристиян Флореску – Асоциация ALT 357
Телефон: 0726 32 30 78
Имейл адрес: asociatiaalt357@gmail.com

Този проект беше финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.