Пристигна вторият ни ЕДС доброволец от Турция

На 11 август 2018 г. пристигна вторият ни доброволец от Турция по проекта “L.A.G.Y.A.” Ейюп Каплан. Той се присъединява със свежи сили към екипа от доброволци, който се подготвя за своята работа с деца с девиантно поведение. Ейюп ще ни подпомага в нашата работа, свързана с реализацията на проекта. Може да следите неговите дейности в създадения от него блог: https://eyuptiger.wixsite.com/blog.

15.08.2018