Handbook for Youth Workers “ActivatE+U”

Наръчникът „ActivatE+U“ е сред основните резултати на проекта „ActivatE+U“ (2022-1-BG01-KA151-YOU-000066289) по програма „Еразъм+“, изготвен от участниците в едноименното обучение, провело се във Върбово, България между 1-7 юли 2023 г. Наръчникът […]

Read Article →

“ActivatE+U”

Проектът „ActivatE+U” по програма „Еразъм+” отговаря на необходимостта от повишаване нивото на активно гражданство сред младите хора и в частност тяхното гражданско съзнание. Той е фокусиран върху актуализиране на използваните […]

Read Article →

Ръководство “Transformative Play”

Щастливи сме да представим един от значимите резултати от работата на нашите ЕКС доброволки Сарадия Брегу и Дерия Дилек – ръководството “Transformative Play: Empowering Youth Workers with Games and Tools […]

Read Article →

WE VOTE FOR EUROPE

WE VOTE FOR EUROPE В днешно време голям брой европейски държави се борят с незаинтересоваността на младите хора към демократичния процес и участието им в гражданското общество. Този основен проблем […]

Read Article →

„Healthy and Strong”

Проектът „Healthy and Strong” (№ 2021-1-BG01-KA152-YOU-000009698) на СНЦ Български Младежки Форум по програма „Еразъм+” беше разработен като отговор на текущия здравен статус на много млади хора, свързан с липса на […]

Read Article →

Sharing the „TolerARTnce“

Младежкият обмен „TolerARTnce“ се проведе между 12 и 20 октомври 2022 г. в Куевас Бахас, Малага, Испания. Проектът беше организиран от Asociación EuroMuévete и в него взеха участие 30 участници […]

Read Article →