„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – І МЯСТО, Камелия Димитрова, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Разказ на Камелия Димитрова, отличен с „Първо място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Текст“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІI МЯСТО, Симона Василева, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Разказ на Симона Василева, отличен с „Второ място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Текст“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – І МЯСТО, Цветалин Русев, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “СТУДЕНТИ”

Разказ на Цветалин Русев, отличен с „Първо място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Текст“ и възрастова група „Студенти“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІ МЯСТО, Светлана Великова, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Студенти”

Разказ на Светлана Великова, отличен с „Второ място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Текст“ и възрастова група „Студенти“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІІ МЯСТО, Тара Димитрова, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Студенти”

Разказ на Тара Димитрова, отличен с „Трето място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Текст“ и възрастова група „Студенти“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІІ МЯСТО, Станимира Начева, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Фотография на Станимира Начева, отличена с „Трето място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Фотография“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІ МЯСТО, Селяй Селим, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Фотография на Селяй Селим, отличена с „Второ място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Фотография“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІ МЯСТО, Мария Кръстева, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Фотография на Мария Кръстева, отличена с „Второ място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Фотография“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – І МЯСТО, Веселина Иванова, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “Ученици”

Фотографии на Веселина Иванова, отличена с „Първо място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Фотография“ и възрастова група „Ученици“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →

„РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“ – ІІ МЯСТО, Ралица Костадинова, ВЪЗРАСТОВА ГРУПА “СТУДЕНТИ”

Фотографии на Ралица Костадинова, отличена с „Второ място“ в Първия национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ (2021 г.) в категория „Фотография“ и възрастова група „Студенти“. Първият национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“ […]

Read Article →