Представяне на ЕДС в Нов български университет

ЕДС доброволците представиха своя проект и програмата “Еразмъм+” в Нов български университет пред студенти от “Политически науки”. Доброволците разказаха за тяхната мотивация да дойдат и да работят доброволно в България, […]

Read Article →

Нашите доброволци представят ЕДС в НБУ

Нашите доброволци ще представят проекта “LEAD THE WAY”, който ги доведе при нас, както и какво представлява самата Европейска доброволческа служба в Нов български университет на 19 октомври. Заповядайте! 16.10.2017

Read Article →

Среща със студенти от “неформално образование”

Студенти от СУ “Св. Климент Охридски” се срещнаха с ЕДС доброволците по време на официално посещение в БМФ като част от магистърската си програма “Неформално образование”, Факултет по педагогика. ЕДС […]

Read Article →

EVS “Lead the way”

Проектът “Lead the way” ще се реализира от Български Младежки Форум (БМФ) в партньорство с организациите Isla CreActiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия). Той […]

Read Article →

Четирима доброволци и хиляди свежи идеи

Четирима млади доброволци от организациите Isla CreAtiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия), изпълнени с хиляди свежи и плодотворни идеи, стават част от един „Eразъм+” […]

Read Article →