“ActivatE+U”

Проектът „ActivatE+U” по програма „Еразъм+” отговаря на необходимостта от повишаване нивото на активно гражданство сред младите хора и в частност тяхното гражданско съзнание. Той е фокусиран върху актуализиране на използваните […]

Read Article →

WE VOTE FOR EUROPE

WE VOTE FOR EUROPE В днешно време голям брой европейски държави се борят с незаинтересоваността на младите хора към демократичния процес и участието им в гражданското общество. Този основен проблем […]

Read Article →

„Healthy and Strong”

Проектът „Healthy and Strong” (№ 2021-1-BG01-KA152-YOU-000009698) на СНЦ Български Младежки Форум по програма „Еразъм+” беше разработен като отговор на текущия здравен статус на много млади хора, свързан с липса на […]

Read Article →

Седмица на креативността

Нашите EКС доброволки Сара и Деря прекараха цяла седмица в 97 СОУ “Братя Миладинови”, за да споделят идеи за изработка на коледна украса с рециклируеми материали. Творческите им усилия им […]

Read Article →