За нас

logo BYFБългарски Младежки Форум стартира като студентски клуб през 2007 г. С нарастването на интереса към дейността на клуба и увеличаването на активните млади хора, членуващи в него, се взе решение да бъде създадена неправителствена организация, която да улесни реализирането и координирането на младежки идеи и проекти. След регистрацията във Видинския окръжен съд в началото на 2012 г. Български Младежки Форум разшири своята дейност на национално и международно ниво. С решение на Общото събрание организацията е  регистрирана в област Видин, тъй като една от целите й е да подпомага младежите в един от най-бедните региони в страната. Сред останалите ни приоритети са:

  • Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал.
  • Подпомагане на младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България.
  • Развитие на непопулярни туристически дестинации в България и популяризиране на българското историческо и културно наследство сред младите хора.

Български Младежки Форум има множество проекти в страната и чужбина, като по този начин организацията се стреми да активира повече младежи, като им даде възможност да придобиват познания и опит, който да допринесе за тяхното личностно и професионално израстване. Това е част от програмата на Български Младежки Форум да подпомага изграждането на пълноценни млади лидери, които да бъдат „генератор“ на иновативни идеи и подходи за развитие на младежта.

От края на 2012 г. Български Младежки Форум официално е базова институция на Факултета по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Експертите от сдружението организират и провеждат преддипломната практика на студентите от Факултета по педагогика.

С решение на Общото събрание на Български Младежки Форум за членове на Управителния съвет са определени Божидар Цветков (председател),  Иванка Божилова и Цветелина Цветкова. 

От 2021 г. БМФ има акредитация в сектор “Младеж” по програма “Еразъм+” (2020-1-BG01-KA150-YOU-095417) и акредитация по програма “Европейски корпус за солидарност” (2021-1-BG01-ESC50-QLA-000095396) – Quality Label.

 

 

Върху превода на сайта на английски език работят Надежда Митева, Надя Динчева, Иван Иванов, Симеон Конакчиев, Гергана Кичева, Цветелина Харалампиева, Биляна Бузякова, Виктория Костова, Биляна Христовска, Сандра Саломе Уст, Томас Айхингер.

 

Повече информация за някои от нашите членове можете да научите от личните им визитки.