Контакти

Божидар Цветков, председател

E-mail: bulgarianyf@gmail.com

Цветелина Цветкова, международен координатор

E-mail: tsvetieharlin@gmail.com

Телефон за контакт: +359 886 37 02 13

Д-р Андрей Велчев, ръководител комуникации

E-mail: avelchev@gmail.com

Телефон за контакт: +359 889 306 753

 

Twitter: @bulgarianyf
Instagram: bulgarianyouthforum