Кандидатствай за младежки обмен

Италия, Армения, Гърция, Холандия – каква е връзката? ТИ си връзката! Ако искаш да се срещаш и да общуваш с млади хора от различни страни и заедно да получавате нови знания и да развивате нови умения, кандидатствай за младежки обмен с БМФ. Моля, попълнете формата на английски език, като посочите за коя възможност кандидатствате.

Актуалните възможности, които предлагаме:

YE “#Cultur(E+)” (кликни тук) – Краен срок за кандидатстване: 15.09.2019

TC “Youth work VS Fake News” (кликни тук) –  Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019

YE “#Youth EmployeE+” – Краен срок за кандидатстване: 01.10.2019

TC “H(E+)lp” (кликни тук) – Краен срок за кандидатстване: 01.10.2019

*
*
*
*