Кандидатствай за младежки обмен

Италия, Армения, Гърция, Холандия – каква е връзката? ТИ си връзката! Ако искаш да се срещаш и да общуваш с млади хора от различни страни и заедно да получавате нови знания и да развивате нови умения, кандидатствай за младежки обмен с БМФ. Моля, попълнете формата на английски език, като посочите за коя възможност кандидатствате.

Актуалните възможности, които предлагаме:

YE “Vote your choicE+”, 05-14.10.2022, Costinesti, Romania – Краен срок за кандидатстване: 19.09.2022

YE “EU-RO E+ntrepreneur”, Costinesti, Romania, 6-13.10.2022 –  Краен срок за кандидатстване: 20.09.2022

YE “Be Ready for the Next Level”, Costinesti, Romania, 21-28.10.2022 –  Краен срок за кандидатстване: 01.10.2022

TC “Sharing Stories, Building Bridges”, Berlin, Germany, 5-13.11.2022 – Краен срок за кандидатстване: 05.10.2022

Кратка форма за кандидатстване
*
*
*
*