Отчети

По-долу могат да бъдат открити всички годишни отчети от създаването на БМФ насам. Тази секцията изпълнява условията по чл. 40, ал. 4 от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел. 

Balance sheet-2013

Balance sheet-profit loss accounts-2013

Balance _sheet_2014

Balance sheet profit loss accounts_2014

Balance sheet 2015

Balance sheet – profit loss accounts 2015

Balance sheet_2017

Balance sheet profit loss accounts_2017