Успешно приключи проектът “ERYE”|Successful final of “ERYE” Project