Наръчник “Combating Fake News”

В резултат на обучителния курс „Youth Work VS Fake News“ беше изготвен и публикуван онлайн наръчник „Combating Fake News“. Самият проект се проведе в Жебжидовице, Полша на 20-27.10.2019 г., като събра 19 участници от 8 държави. Организаторите от Полша – EUROPEAN OUTSOURCING INSTITUTE FOUNDATION, реализираха обучението в партньорство с:
1. БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖЕН ФОРУМ – България;
2. Associação Social Recreativa e Cultural Bem Fazer Vai Avante – Португалия;
3. UMBRELLA – Грузия;
4. Civic Organization “Development and Initiative” – Украйна;
5. Be Visible Be YOU – Гърция;
6. Federation of Youth Clubs of Armenia – Армения;
7. Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD – Република Северна Македония.

Проектът „Youth Work VS Fake News“ по програма „Еразъм+“ имаше за цел да проучи силата и ролята на младежката работа при справяне с въпроса за фалшивите новини и да анализира ролята и въздействието на съобщенията в средствата за масова информация в създаването на стереотипен имидж на особено уязвими социални групи, напр. мигранти (трудови мигранти, бежанци, вътрешно разселени лица) и различни социални малцинства (расови, етнически, културни и сексуални).
Целите на проекта бяха следните:
• Подготовка на младежките работници с творчески инструменти, дейности и методологии, изследващи медийната грамотност, дигитални компетенции и насърчаване на междукултурни компетенции и разбиране.
• Да се сподели опит за справяне с фалшивите новини на национално ниво сред участниците.
• Да се ​​развият уменията на участниците да анализират и оценяват силата и въздействието на медийните изображения и съобщения.
• Да провежда и разпространява наръчник за младежки работници за борба с фалшивите новини.
• Да се ​​проучат допълнителни възможности за проекти и сътрудничество по тази тема в рамките на програма “Еразъм+”.

Целта на наръчника “Combating Fake News” е да служи като инструмент за младежките работници да филтрират новините, които те или техните връстници консумират всеки ден. Дава отговори на фалшивите новини и как да се борим срещу тях. Той предоставя подходящи и ефективни инструменти за борба с фалшивите новини както в офлайн, така и в онлайн пространството. Също така, експериментите на открито и онлайн с последващи резултати и статистически данни са приложени в наръчника, за да дадат по-голяма представа на младежките работници за актуалността на проблема и колко е жизнено важен в наши дни сред младите хора въз основа на полския пример и как трябва да се справим с проблема в рамките на ресурсите, с които разполагаме. Наръчникът е създаден от участниците в обучението и е проектиран от екипа от обучители. Можете да го изтеглите тук: Handbook “Combating Fake News”