Приключи проектът “#BEST”

Association Center for the Development of Structural Instruments  заедно с партньори от България – Български младежки форум, Хърватия – INSTITUTE OF YOUTH POWER, Полша – 4Youth, Естония – Seiklejate Vennaskond, Италия –  High on Life и Латвия –  Ventspils Jauniesu Dome, обявява закриването на проект “# BEST”. Проектът беше финансиран от Европейската комисия чрез програмата „Еразъм плюс“.

Групата от участници включи 35 младежи на възраст между 18-30 години (включително 6 ръководители на групи) от 7-те страни партньори. Младите хора участваха в различни неформални образователни дейности, насочени към развитието на бизнес модела на Canvas и структурите на социалната икономика.

Период на мобилността – младежки обмен: 04-01 – 12.01.2020
Местоположение на младежкия обмен: Хорезу, Румъния.
Основните цели на този младежки обмен бяха:
  1. Предоставяне на информация за възможностите за бизнес и местно, национално и международно финансиране в България, Хърватия, Естония, Италия, Латвия, Полша и Румъния за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
  2. Представяне на 35-те участници в развитието на бизнес идеи, чрез прилагане на модела на неформалното образование „Платната на бизнес модела“ върху разработените от тях идеи.
  3. Заинтересовани от представения предприемаческимодел, участниците създадоха видео, което съдържа препоръки, насоки и различни характеристики в зависимост от местния, националния и международния контекст за по-добро разбиране на бизнес планирането, свързано със социалното предприемачество.
  4. 7 бизнес плана за социално предприемачество, които все още са в процес на усъвършенстеане, бяха създадени въз основа на идеите на участниците.
  5. За всяка група бяха създадени 7 плана за разпространение, с цел да бъдат използвани резултатите от проекта по най-ефективен начин, като се наблегне на социалното предприемачество и на уменията, придобити в резултат на мобилността.
Основните използвани неформални методи на обучение бяха:
– Опознавателни игри и игри за проверка на знания
– Отборни игри
– Анализ на предприемаческите нужди
– Развитие на бизнес идеи, с акцент върху социалното предприемачество
– Семинар за разработване на бизнес идеи – по метода на театралното изкуство
– Дебатен метод
– Работна визита и среща със заинтересованите страни
– “Набиране” на предприемачески идеи
– Оценъчни и обобщителни дейности
– Други енергизиращи дейности.
 

Целевата група се състоеше от:

  1. 35-те участници в проекта
  2. Партньорски организации, които ни помогнаха да реализираме мобилността
  3. Младите хора и заинтересованите страни в областта Хорезу, които участваха в някои от дейностите по мобилността

За допълнителна информация се свържете с нас на следните данни за контакт:

За контакти:
Florescu Cristian – Cpdis Association
Телефон: 0726 32 30 78
Е-мейл адрес: asociatia_cpdis@yahoo.ro
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.