The Right Handbook

dav

Радваме се да споделим с вас ръковдството за човешки права “The Right Handbook: Tools, Resources, Interactive Activities”, което беше разработено от нашата стажантка от Италия Джесика Дженова. Тя стажува 4 месеца в Български Младежки Форум по програма “Еразъм+” от 15 януари до 15 май 2018 г. В рамките на този кратък период Джесика успя да повиши капацитета на нашата организация и да развие темата за човешките права, като организира работилници и създаде ръководството, което освен теоритична информация, включва и практически инструменти за работа с младежи. Джесика Дженова допринесе в нашата организация с професионализма и експертизата си в младежката работа, а след като се върна в Италия, тя ни подпомогна в разширяването на контактите ни с италиански университети, за да подсигури възможности и на други стажанти да практикуват в БМФ.

Можете да изтеглите ръководството оттук: The Right Handbook

16.05.2020