Изграждане на партньорство по италиански

Изграждане на партньорство по италиански
Биляна Димитрова
(Български Младежки Форум)

Много хора нямат ясна представа какво означава Дейност за изграждане на партньорство и като чуят тези думи, започват да мислят за дълги скучни сесии и безкрайни стратегически дискусии, но всъщност това изобщо не е вярно. Имах честта да участвам в проект за дейност за изграждане на партньорство, наречен CIAO (Граждански ангажиран алианс на организациите), реализиран от Associazione Attiva-Mente в рамките на програмата “Еразъм+”. Проектът се състоя в периода от 23 октомври до 31 ноември в прекрасния град Модика, Италия. Заедно с Бригита Никова имахме възможността да представим Български младежки форум, организацията, в чиито доброволчески инициативи активно участваме и трябва да призная, че това беше изключително интересно, продуктивно и ползотворно събитие за нас.

Имахме възможността да се срещнем с представители на различни неправителствени организации и институции от 15 различни страни, включително Италия, Испания, Украйна, Швеция Йордания, Ливан, Естония, Тунис, Гърция, Унгария, Румъния, Грузия, Молдова и България. Идеята на самия проект беше да се създадат стабилни партньорства между участващите организации, за да се подкрепят местните проекти и дейности, които противодействат на социалното изключване на младите хора в обществото, ограниченото им участие и предотвратяват радикализацията им към джихадистични или расистки и ксенофобски идеологии. Проектът успя да постигне своите задачи и цели, а на младежките работници от участващите НПО бяха предоставени инструменти за борба с екстремизма, целящи повишаване на способността им да повлияят на местното общество, както и да работят на международно ниво по темата.

Целите на проекта бяха постигнати чрез творчески работилници, симулации, работилнички, проведени от самите участници, дискусии и групови дейности, които дадоха на младежките работници идеи за това как да насърчат участието в социалния живот на своята общност. Използваната методология включваше неформално образование, учене чрез правене и много групови дейности, които могат да бъдат използвани по-късно от всички участници при работата им с хора от различен културен произход.

Всички дейности бяха много добре планирани от креативните, гъвкави и вдъхновяващи обучители в лицето на Кристина и Винченцо. На всички участници беше даден шанс не само да се опознаят помежду си, но и да научат повече за културата, начина на живот и ситуацията в собствените си страни по отношение на темата на проекта. Младежките работници от всяка държава имаха възможността да информират останалите участници за проблемите, с които се сблъскват гражданите в родината им на местно ниво, относно радикализма, дискриминацията, речта на омразата, пропагандата, стереотипите, свободата на словото и т.н. Беше интересно цялата група участници да видим как проблемите, с които се сблъскваме местните ни общества, са подобни на тези, които съществуват в страни с напълно различна култура, начин на живот или религия. Това бе точката, която ни обедини и ни даде много идеи за бъдещо партньорство и сътрудничество.

Не на последно място, опознаването на местната култура и традиции беше истински вълнуващо преживяване. Възможността да опиташ ястия, характерни за местната кухня, да се разхождаш по тесните калдъръмени улички на Модика, да хапваш местните десерти, да усетиш атмосферата на града беше невероятно изживяване, което допринесе за успеха на проекта!

София,

07.04.2020