Мотивиращо преживяване

Мотивиращо преживяване

 Ралица Петкова

( Български Младежки Форум)

Всички са чували за “Еразъм+” и възможностите, които тази програма дава на младите хора, но само след като участвате в някой от тези проекти, можете наистина да го разберете. Прекарах прекрасна седмица в Крайова, Румъния от 4 до 10 декември и никога не бих забравила преживяването! Най-важната част от него според мен е, че сега се чувствам в по-голяма степен европеец, осъзнавайки напълно европейските ценности, споделени и обсъждани с останалите участници по време на проекта. Имаше младежи от 12 страни в обучителния курс, наречен „Насилие срещу спорт“ и аз успях да придобия представа за тяхната култура, мислене и начин на живот. Всички те представиха страната си по най-добрия възможен начин и аз съм благодарна за възможността да споделя с тях колкото мога повече за България. Освен това станах по-загрижена  относно темата и други социални теми, обсъдени по време на проекта. Комбинирахме усилена работа с дейности в свободното си време и успях да развия жизненоважни качества като работа в екип, управление на задачи и време, както и личните ми комуникативни и презентационни умения. Подобрих нивото на владеене на английски и изградих много приятелства. Не на последно място, сега съм мотивиран да помагам в справянето със социалните проблеми и да подобря състоянието на живота в моята страна. Толкова ми липсва Крайова и с нетърпение чакам следващия тренировъчен курс!

София,

19.12.19