Младежки служител Еразъм+

Младежки служител Еразъм+

Йоана-Галия Новакова

Български Младежки Форум

Участвах в проект за младежки обмен по програма Еразъм + от 11 до 18 ноември в Хорезу, Румъния. Основната тема беше младежката заетост и как да се представим чрез CV и мотивационно писмо.

За първи път съм в многонационална общност, включваща участници от шест европейски държави (Румъния, Хърватия, Естония, Полша, България и Турция). Всеки ден графикът ни включваше много дискусии, както и игрови дейности. Като ентусиаст с отворена мисъл бях щастлива да създавам и управлявам бизнес идея стъпка по стъпка, контролирана от успешни ментори.

Екипът ни трябваше да уреди финансови условия и бюджет. Друга интригуваща дейност бяха стимулирането на интервюта. Участвах като интервюиращ и ми беше интересно да създам контекста на интервюто. Това занимание изисква качества за аналитично мислене и решаване на проблеми.Разговорите с други участници разшириха мисленето ми. Споделянето на техния трудов опит, провал и постижения беше важно за мен като бъдещ ученик. Оценявах възможността да срещна приятелски настроени хора.

23.11.2019

София