Важен урок

Важен урок

Стиви Славейков

Български Младежки Форум

През ноември, 2019 бях избран да взема участие в младежки обмен по програмата Еразъм в Хорезу, Румъния. Проектът беше планиран с много добра организация, също така игрите бяха интерсни,  дейностите за изготвяне на бизнесплан и писане на автобиография, които правихме бяха много полезни.От всички задачи научих нови неща, като цялоо те ни показаха че не трябваа да се затваряме в себе си и да не комуникираме с други хора, а да се стегнем и да гледаме напред. Животът е пред нас и когато има повече комуникация между хората, въпреки различията им, с оглед на характер, националност, раса, цвят на кожата и религия, разбираме, че всъщност всички сме просто хора.

20.11.2019

София