За мен беше удоволствие

За мен беше удоволствие

Божидар Панайотов

Български Младежки Форум

 

 

Мотивирани младежи от БългарскиМладежкиФорум/ Bulgarian Youth Forumвзеха активно участие в тренировъчния курс, провел се в Лондон на тема “CounterandAlternativeNarrativesAgainstIslamophobia”, финансиран по програмата Еразъм +

Ето и мнението на един от тях:

“Цялостното ми мнение за проекта е положително. Създадох нови контакти, упражних комуникационните си умения, повиших както културните, така и професионалните си знания. Програмата беше интензивна и поддържаше  интереса ми до край. С удоволствие бих се влючил в следващото издание!” 

София

25.11.2019