Тренировъчен курс „Counter and alternative narratives against Islamophobia“

Тренировъчен курс

„Counter and alternative narratives against Islamophobia“

Цветелина Младенова

Български Младежки Форум

От 13-22.11.2019 г. в Лондон се проведе тренировъчен курс на тема „CounterandalternativenarrativesagainstIslamophobia“. В него взеха участие млади хора от България, Хърватия, Гърция, Германия, Италия, Англия и Турция. Основните теми, които бяха засегнати бяха свързани с разпространението на ислямофобията в Европа и радикализмът сред младите, както и похвати за справянето с „Hate speech“. Също така всяка държава беше длъжна да изготви доклад, в които да представи състоянието на тези проблеми в страната си и да го презентирапредостаналите участници. След изключително ползотворните дискусии, които се проведоха по време на проекта, участниците разработиха и много алтернативи за борба с „ Hate speech”като следваха предложените стъпки от „CAN manual”.

 

…..

За мен участието в проекта „CounterandalternativenarrativesagainstIslamophobia“ проведен в Лондон, 13-22.11.2019 г. не само беше невероятна възможност да се срещна с млади, интелигентни хора от Гърция, Италия, Германия, Англия, Турция и Хърватия, но и шанс да се запозная отблизо със ситуацията в техните държави и проблемите, пред които те са изправени свързани с ислямофобията, радикализацията на младите и „hate speech“. Дискусиите, които проведохме по съответните теми бяха изключително ползотворни, както обменения опит и зародилите се нови идеи. Успяхме да се запознаем и по обстойно с начините, по които ние- младите хора, можем да помогнем за справянето с тези проблеми на локално и национално ниво.

25. 11. 2019

София