Завладяващо преживяване

Завладяващо преживяване

Светлозар Марков

(Български Младежки Форум)

За периода от 27 юли до 4 август взех участие в проекта “E+ Youth-Activizenship” в Роверето, Италия. Обучението започна с детайлна опознавателна сесия от всеки един от екипа и всички участници от Гърция, Испания, Румъния, Италия, България, Унгария, Литва, което беше не само забавно, но и страхотна възможност да опознаеш всеки в детайли. С много от тях ще поддържам връзка и ще работим върху различни проекти в бъдеще.

Също така, по време на обучението имах възможността да участвам в Избори в Перфектнияград(Elections in Perfectville), симулационна ролева игра създадена от организаторите. Местоположението е град с избори за местния съвет и играчите влизат в ролята на политици, изборни наблюдатели, местни власти, граждани, мигранти и неправителствена организация. За деня всички имахме възможност да влезнем в този микро свят, в който времето и мястото са сгъстени – цял град се събира в една стая и два месеца минават в промеждутъка от 3 часа. И имах възможността да бъда различен човек, изборен наблюдател. Моята задача беше да допринеса за провеждането на ефективни избори за новия градски съвет на Перфектенград (Perfectville) заедно с всички други участници, чиито решения повлияваха на темата, по която работехме.  Играта е предназначена да създаде хибридна среда за:

  1. възприемане на съдържанието – в този случай за различни политически практики по време на изборна кампания;
  2. знания за “релативните социални процеси” – как да си влияеш и сътрудничиш с другите играчи.

Играта използва количествен динамичен системен модел, съчетаващи екологични променливи с решения направени от играчите за да създадат социално-политическа система с множество обратни връзки. Освен самата игра, учебната среда, в която се оказах потопен, съдържаше още няколко величини:

  1. Бяхме наблюдавани от организаторите,Томасо Гали и Андрея, които яростно си записваха бележки, докато изпълнявахме ролите си.
  2. Заключителната сесия, която се състоя след играта, на която обсъдихме какво се случи по време на играта, какво научихме от нея и да чуем от организаторите за нейния дизайн и значение.
  3. Моите собствени наблюдения върху фасилитаторите, играчите и върху мен като играч/обучаващ се/обучаващ.

Това множество от слоеве изградиха сложно, непредвидимо и завладяващо преживяване. Когато се прибрах от събитието, разбрах, че е минало доста време откакто за последно съм бил погълнат в нещо за цял ден по същия начин, по който играта го направи. По време на играта и на заключителната сесия разбрах по много по-интензивен и емоционален начин, как хората правят своя избор, отколкото би станало в традиционните кампании за политически избори и други  активно граждански инициативи.

София,

19.08.2019