“Social Video Makers”

Обучение за младежки работници „Social Video Makers“

Дати на мобилността: 05-12.08.2019

Място: Велберт, Германия

Организатор на проекта: JuBuK

Партньори от 13 държави: 

GEYC (Romania), Български Младежки Форум (Bulgaria),  LUMEN (Croatia), Digijeunes (France), FUTURO DIGITALE (Italy), MITTETULUNDUSUHING NOORED UHISKONNA HEAKS (Estonia), KAEB-NAI (Spain), TAVO EUROPA (Lithuania), Mladinski Senat Strumica (North Macedonia), System&G (Finland), Euphoria young (Greece), JASMA (Latvia)

Описание на проекта

Основната цел на проекта е да научи младежките работници как да снимат, редактират и разпространяват онлайн видеоклипове. Искаме да дадем възможност на младежките работници и младежки лидери да придобият необходимите умения и знания, за да си сътрудничат с младежите при създаването на онлайн видео съдържание – видеоклипове, които биха носили силни социални послания и които в някои случаи могат да доведат до значителни социални промени в местната, регионална, национална или международна общност.
Специален акцент от нашата програма беше поставен върху работата с младежки работници в разработване на начини за подпомагане на младите хора да работят по онлайн видео проекти, които насърчават справедливостта, социалното сближаване и активното гражданство, както и други европейски ценности.

Конкретни цели:

  • да се даде възможност на младежките работници да придобият съответните умения и знания, необходими за сътрудничеството им с младежите и да им помогне да придобият някои умения, свързани с ИКТ. Те биха могли да ги накарат да проявят интерес към различни свързани кариерни области, включително медии или свързани с изкуството области, което води до по-нататъшна дигитализация на обществото;
  • да се насърчат цифровите компетенции в младежката работа;
  • да се даде възможност на международните участници да си взаимодействат и да се свързват в мрежа за положителни промени и развитие;
  • да подготви младежки работници с умения, които ще им помогнат да популяризират проекти по “Еразъм+” и европейски ценности, дейности на техните организации, социално послание чрез собствени проекти и инициативи.

Линкове към създадените видеа:

You are not alone.
How do you drink your coffee? Embrace Diversity.
Social Video Makers. Behind the Scenes
New Normal. On exclusion of transgender.
No Hate