Най-топлият проект

Най-топлият проект

Сава Ташев

(Български Младежки Форум)

Между 23-ти и 29-и юли 2019 г. участвах в обучение с тема приобщаване и толерантност във Фелберт, Германия. Работата ни беше почти изцяло фокусирана върху проблема с миграционната вълна към Европейския съюз и по-конкретно върху ксенофобията и нетолерантността, които съпътстват този процес и как да им противостоим със смислен диалог.

Програмата на обучението беше създадена и изпълнена от Андре и Мария, които винаги се отзоваваха на нашите нужди и се съобразяваха с обратната връзка, която им давахме.

Обучението беше съставено предимно от интерактивни дейности – дебати, посещение на бежански център за младежи във Фелберт, измисляне и представяне на проекти за дългосрочно въздействие и други. Всеки ден завършваше с време за осмисляне и обсъждане на наученото.

Необикновеното в този проект беше разнообразието в произхода на участниците – Германия, България, Румъния, Дания, Турция, Кипър, Португалия, Полша, Унгария, Словакия и Хърватска бяха участващите държави в проекта. На практика някои от участниците от тези държави имаха корени в други страни – Мароко, Афганистан, Грузия, Швеция, Гърция, Сирия, Украйна. Това допринесе изключително много за многообразието в културен аспект по време на проекта. Смея да твърдя, че това беше един от най-топлите проекти, на които съм бил буквално и преносно – на 25-и юли Германия отчете най-високата температура в историята си – 42 градуса. Топлината се изразяваше и в отношенията между хората – мили, забавни, каращи те да съжаляваш, че проектът свършва.

По време на интеркултурната вечер представихме България с типични ястия и танци, както и се насладихме на храни от други държави.

Благодаря на Jubuk и Български младежки форум, които направиха възможно това преживяване за мен!

София,

10.08.2019