“Story_S” в Национална Мрежа за Децата

Антидискриминационната кампанията по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success беше представена на годишната среща на Националната мрежа за децата в Хисаря, България. Основната цел на проекта, както и идеята за изработката на плакатите, които привлякоха вниманието на младежите, бяха разказани. Младите хора също участваха в инкубатор за гражданство, по време на който чрез неформалните методи обсъдиха видовете дискриминация, като те се задълбочиха около този, базиращ се на етнически различия. Участниците дадоха лични примери как стереотипите могат да повлияят на поведението на хората и как можем да предотвратим дискриминацията.

11.07.2019