Кампанията на “Story_S” в Кюстендил

На 10 юни в град Кюстендил, България, се проведе откриващо събитие и инкубатор за гражданство по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success. В тях участваха ментори, менторирани, техни приятели и родители. Те бяха нетърпеливи да научат повече за проекта и кампанията, представени от някои от менторите и менторираните. Плакатите привлекоха вниманието им и отвориха пътя за дискусии и неформални игри за дискриминация по време на инкубатора.

05.07.2019