Младежки проекти и “InYouS” в Пловдив

На 11.07.2019 г. имахме възможност да представим на доброволците от “Пловдив – Европейска столица на културата 2019″ основни насоки за писане на младежки проекти. Запознахме ги и със същността на програма “Еразъм+” и основните ключови дейности, насочени към разгръщане на младежкия потенциал и разрешаване на актуални проблеми. Като пример на успешен младежки проект със силно въздействие и значение за младежката работа, представихме проекта “InYouS”, който беше реализиран от Federation of Youth Clubs of Armenia (FYCA) в сътрудничество с 16 НПО-та и институции, сред които и БМФ. Използвахме неформалния метод “Световно кафене”, за да обменим знания за младежката работа и да преминем към представяне на резултатите от проекта. Нашата доброволка и младежки работник Пламена Соколова, която беше част от основните етапи на проекта, разказа за целите му, мобилностите, в които взеха участие над 200 младежи, резултатите, които поставиха началото на разработване на онлайн магистърска програма за младежки работници. Младежите имаха възможност ад получат допълнителна инормация за проекта от брошурите, които оставихме за тях, а също получиха и малки подаръчета – стикери и стикери-мемета, изработени от участниците в проекта, за да промотират младежката работа и бъдещия онлайн курс.
 
12.07.2019