Кампания и граждански инкубатор във ВУИ “Ангел Узунов”

Вчера представихме антидискриминационната кампания по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success и направихме много интересен инкубатор за гражданство с момчетата от Възпитателното училище-интернат „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Институцията е за младежи, които са извършили противообществени прояви от цялата страна. Въпреки това момчетата са идеален пример за толерантност и взаимно разбирателство, тъй като повечето от тях са от различен произход, което ги прави много широко скроени и приятелски настроени. Докато представяхме кампанията и след това правейки инкубатора, момчетата проявиха голям интерес към темата за дискриминацията, тъй като имат опит в подпомагане на младежи в неравностойно положение от специализиран център в града. Според тях всеки трябва да има равни възможности и да получава помощ, ако е необходимо, независимо от неговия/нейния статус или произход. Приключихме нашето събитие в училището с някои допълнителни образователни игри за момчетата.