Антидискриминационната кампания в 37 СУ “Райна Княгиня”

Днес представихме антидискриминационната кампания по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success и направихме граждански инкубатор в 37 Средно Общообразователно Училище Райна Княгиня. На събитието присъстваха не само ученици, но и директора г-жа Цветомира Георгиева и някои от класните ръководители. Помощници в провеждането на събитието бяха част от менторираните по програмата на проекта и техни съученици, които участваха активно в антидискриминационните рабитлници и изработването на плакатите за кампанията от 97 СУ “Братя Миладинови”. Учениците бяха любопитни относно кампанията, плакатите и историите, които стоят зад тяхната изработка и с интерес се включиха в инкубатора.