“Story_S” в Софийски университет

Днес антидискриминационната кампания по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success беше представена пред студенти от специалност „Социология“ в Софийский университет „Св. Климент Охридски ”. Едни от най-активните ученици в работилниците и кампанията от 97 СУ “Братя Миладинови” в София бяха част от екипа в това събитие. Те също така организираха дейности със студентите като част от последвалия “граждански инкубатор”. Студентите бяха впечатлени от учениците, тяхната активна ангажираност по една сериозна тема и споделиха с тях и някои лични истории за преживяна дискриминация. Всички, чрез неформални игри и дискусии, обменяха гледни точки и как можем да повлияем положително на обществото за предотвратяване на дискриминацията като започнем промяната първо от себе си.