Кампания и граждански инкубатор в 97 СУ “Братя Миладинови”

Силно представяне на антидискриминационната кампания, последвана от “граждански инкубатор” в 97 СУ “Братя Миладинови” в София в рамките на проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success. На събитието присъстваха над 60 ученици, менторирани, ментори, съученици и приятели. Младите хора бяха много любопитни да научат повече за кампанията, посланието на плакатите, направени от техните съученици. Те участваха с голяма мотивация в дейностите на инкубатора, подготвени от някои от менторираните с подкрепата на менторите. Приятелската и неформална атмосфера стимулира дискусии, активно изразяване на мнение, предложения за предотвратяване на стереотипи и прояви на дискриминация в ежедневието.