Второ събитие от кампанията на “Story_S”

Второто събитие от антидискриминационната кампания по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success се състоя в Англо-американското училище в София на 30.04.2019. Проектът и самата кампания бяха представени пред 130 ученици (9-11 клас) в София. Заедно дискутирахме въпроса за дискриминацията и нейните прояви като проблем на съвременното общество, както и възможностите за превенция. Учениците се поинтересуваха от идеята зад изработката на плакатите и кой е техния автор.