Игри за практикуване на английски от Ейюп

Пред много младежи, които учат или са учили английски език, остава предизвикателството да започнат да го използват на практика. Често пъти обаче обективни условия за това не са налични и когато се наложи младежите да пътуват в чужбина за първи път, липсата на опит в практикуването на езика създава неудобства и дори стрес. Нашият ЕДС доброволец Ейюп Каплан, който успешно преодоля езиковите бариери по време на участието си в проекта “Learning and Growth – Youth in Action”, създаде кратка брошура, в която представя своите любими игри за практикуване на английски език още от класната стая.

Надяваме се, че те ще бъдат полезни и на вас!

Eyüp Kaplan_English Language Games (кликни тук)

11.04.2019