TC “Practice makes Entrepreneurs“

Обучителният курс “Practice makes Entrepreneurs” по програма “Еразъм +” се проведе в Бремен, Германия, между 05-12.02.2019. Организатор на проекта беше JuBuK (Германия) в партньорство с неправителствени организации от 12 страни: GEYC (Румъния), Danish Youth Team (Дания), Young Effect (Италия), CIP (Кипър), Български младежки форум (България), NÜH (Естония), D’ANTILLES ET D’AILLEURS (Мартиника, Франция), USB (Гърция), World-Our Home (Латвия), SYTEV (Словакия), KAEB-NAI (Испания).

Новата ера, която е дълбоко белязана от икономическата криза и по-конкретно от радикалната деградация на икономическия сектор в по-голямата част от европейските страни, подобряването на компонентите, които съставляват както теоретичните, така и практическите аспекти на предприемачеството, може да представлява един от основните ключове за консолидиране на ситуацията. Съответно, укрепването на практическото обучение по предприемачество от неправителствени и граждански организации, определено ще доведе до процъфтяване на предприемаческата динамика в нашите общности, докато практическото прилагане на конкретни образователни методи, свързани с предприемачеството от младежките работници, ще даде възможност на младите хора да се включат да се докоснат до редица меки умения, като по този начин се гарантира тяхното желано влизане в бизнес сферата.

Като се има предвид настоящата ситуация в повечето европейски страни, международният обучителен курс „Practice makes Entrepreneurs” се стреми да подготви младежки работници и лидери, които работят директно с млади безработни хора със съществени бизнес и предприемачески знания и умения, за да направят това те могат да посочат “алтернативни пътища”, свързани с пазара на труда, като по този начин допринасят за ограничаване на безработицата сред младите хора. По-конкретно, под „алтернативни пътища“ се предполага, че се насърчава самостоятелната заетост и се развива цялостна предприемаческа култура. Посочената цел ще бъде постигната чрез комбинация от предоставяне на практически знания за предприемачеството и паралелно култивиране на позитивен начин на мислене в страничните пътеки на самосъзнание и самомотивация.

По-конкретно, участниците ще изпитат различни практически упражнения, най-вече базирани на неформални методи на обучение, за да ги обогатят с предприемачески знания, които могат да бъдат използвани за придобиване на основни умения от младите хора. Така те ще бъдат готови да предприемат предприемачески решения в сложни социално-икономически условия. Следователно последващото прилагане на тези практически упражнения в различни местни контексти има за цел и разпространението на алтернативни предприемачески методи, като по този начин допринася за премахването на различни пречки, като дискриминация и неравенство във възможностите; проблеми, които често се срещат от младите хора, особено в бедните и селските райони на ЕС.

Конкретни цели:

  • Да предоставят практически инструменти, използващи неформално образование, които да вдъхновят младите хора да пристъпят към предприемачески действия.
  • Да се ​​създаде пространство за размисъл върху образователните неформални инструменти, свързани с предприемачеството и да се проправи пътя за тяхната преносимост и по-нататъшно развитие.
  • Да се ​​развият предприемачески компетенции, които използват неформалното образование в младежката работа с цел стимулиране на самостоятелната заетост и предприемаческата култура сред безработните младежи.
  • Да се ​​развие устойчива мрежа сред младежките организации, които се асоциират с предприемачеството в ЕС и да се създадат по-силни партньорства за бъдещи проекти в европейския контекст.

Кликнете тук, за да гледате видеото от проекта.