“EXTREmism EMEndation”

Миналия декември нашата асоциация Български Младежки Форум бе представлявана на обучителен курс по програма “Еразъм +” – “EXTREmism EMEndation” в Маджента и Абиатеграсо близо до Милано, Италия. Трима от нашите членове заедно с други 24 младежки работници от Италия, Франция, Испания, Турция, Полша, Хърватия и Румъния обсъдиха феномена на екстремизма в ЕС, който днес застрашава демокрацията. Обучителният курс бе организиран от асоциация “Young Effect” от Маджента, Италия и се проведе в бивш стар манастир в град Абиатеграсо. Основната цел беше да се обърне внимание на радикализацията на младите хора чрез използване на неформални методи за разбиране на явлението, стратегиите и методите за превенция, които да се използват, както и насърчаване на сътрудничеството между ключовите участници.
Проектът беше успешен не само защото участниците бяха наистина активни и мотивирани, но и защото използваха креативност и знания, които създадоха мини видеоинформация, която можете да намерите на този линк: www.youtube.com/user/APSYoungEffect.

По време на обучителния курс присъстваха и няколко местни заинтересовани страни, които допринесоха за откриването на дебата и стимулираха дискусията между участниците. Политици от Маджента и представители на неправителствени организации (ACLI) присъстваха на някои сесии и допринесоха със своя опит в работата с млади граждани, изложени на риск от насилие и радикализация. Бяхме приятно изненадани да посрещнем Алеида Гевара, дъщеря на Че Гевара, която пристигна от Куба. Тя говори за положението на бедността в своята страна и за политическото напрежение между Куба и САЩ и как тази ситуация може да доведе до крайност в поведението особено на младите хора.

Участниците имаха чудесната възможност да открият историята на „Refettorio Non di Solo Pane“, социален проект в Маджента, където стотици доброволци готвят и сервират храна на хора, които са изправени пред икономически трудности. Танцуващата школа “Hombra Latina” разнообразяваше нашите вечери със забавни занимания и игри за разчупване на леда.

Нашата социация все още си сътрудничи с всички партньори по проекта, за да създава нови проекти и да повтори организира подобни ползотворни проекти като “EXTREmism EMEndation”.