“Finding You”

“Finding You”

Владимир Стаменов

(Български Младежки Форум)

Десетте дни които прекарах в Лондон бяха едни от най-незабравимите и полезни в живота ми. Възползвах се от възможността да отида преди началото на проекта и прекарах един уикенд, потопен в местната култура и живот. Запознах се с много хора и създадох приятелства, които ще надживеят престоя ми там. След това започна най-добре организираният проект, на които съм бил.

Обучителите бяха много опитни и всичките дейности по проекта бяха забавни и изключително полезни. Тяхната насока беше в това как да се ориентираме професионално, как да създадем едно стойностно CV, как да направим впечатление и да се отличим от останалите. Развивахме също идеи за собствен бизнес, научихме за възможностите, които ЕС предоставя на младите хора и научихме много за ролята, която играем в обществото и как нашите действия се отразяват на всички около нас. Знанията, които натрупахме бяха практични и лесни за усвояване. Разбира се, като на всеки друг проект научих доста за културата на другите участници, но най-важното за мен са връзките, които успях да създам там и със сигурност ще използвам в бъдеще. Десетте дни които прекарах в Лондон ме промениха в нещо по-добро.

Ботевград,

19.12.2018