Обучение „Empowering Roma Women”

Обучение „Empowering Roma Women”

Биляна Димитрова

(Български Младежки Форум)

В ролята си на представители на Български Младежки Форум, заедно със Силвия Иванова взехме участие в обучителен курс в Крайова, Румъния от 31ви януари до 6ти февруари, 2019г. Обучението беше организирано в рамките на програмата „Еразъм+“, на тема „Empowering Roma Women”. Двайсет и четирите младежки работници и доброволци от 12 различни, неправителствени организации, се събрахме в  приятното градче Крайова, за да увеличим знанията си относно въпроси, касаещи ромското население, както и да споделим добри практики по темата, от нашите страни и организации.

Различните сесии, презентации, дискусии и работилнички, които организаторите бяха подготвили за нас, ни помогнаха да придобием по-добро разбиране на ромската култура, начин на живот и гражданските права на ромите. Участвахме в различни работилнички, които имаха за цел не само да повишат нивото ни на креативност, използвайки методите на неформалното образование; но също така да ни дадат идеи за включването на жените от ромски произход в обществото, интегрирането им, как да ги мотивираме да развият различни умения и  даже да вземат решение да завършат образованието си.

Организираното посещение на местно основно училище, в което 99,9 % от учениците произхождат от ромски семейства, беше наистина добър пример за това, че не е невъзможно ромски деца да посещават учебни заведения и да се включват в стандартно протичащия учебен процес. Директорът на училището и целият наличен персонал в тази учебна институция дават най-доброто от себе си, за да могат учениците им да намерят своето място в обществото.

По време на 5-дневния обучителен курс, ние имахме удоволствието да бъдем заедно, взаимно да научим за сферите, в които работим, за културата на държавите, от които идваме, да споделяме преживявания и опит и да намерим нови приятели и бъдещи партньори. Силно се надяваме, че ще продължим да работим заедно, оказвайки по-голямо влияние не само в местните общества, от които сме част, а и на международно ниво; защото началото на световната промяна са малките стъпки…

София,

12.02.2019