Работилници за повишаване на осъзнатостта: Ден 3

Днес, в последната от трите работилници за повишаване на осъзнатостта (Awareness raising workshops) относно дискриминацията по проект Story_S – Springboard to Roma Youth Success, младежите разработиха основните насоки на бъдещата антидискриминационна кампания, както и самите плакати за нейното промотиране. Те ще бъдат допълнително дигитализирани и подготвени за печат, а след това разпространени на 10 места, където ще се провежда предстоящата кампания.

Изказваме специална благодарност на г-жа Емилия Манолова – директор на 97 СОУ “Братя Миладинови”, която ни подпомогна изцяло за реализацията на работилниците на територията на училището!

31.10.2018