Работилници за повишаване на осъзнатостта: Ден 1

Днес стартира първата от трите работилници за повишаване на осъзнатостта (Awareness raising workshops) относно дискриминацията във всичките й форми и проявления. Дейностите са част от проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success и са свързани с подготовката на антидискриминационна кампания, материалите, за която ще бъдат изработени от младежите, част от менторската програма в рамките на същия проект и техните съученици и приятели.

29.10.2018