Game Time – или…

Game Time – или как спрях да се притеснявам и се научих да играя 

Никола Георгиев

(Български Младежки Форум)

Казвам се Никола и съм разработчик на софтуер. Моите основни интереси (професионални и лични) са компютърни игри и образование. Отидох на обучението “Game Time” във Велберт, за да науча повече за образователните игри и да подобря меките си умения, когато стана въпрос за подпомагане на групи от хора.

Обучението беше много добре организирано. Обучителите бяха професионалисти и отдадени, участниците бяха дружелюбни и заинтересовани от темата. Различното окръжение, от което всички бяхме дошли, създаде богата образователна среда, в която можем да се учим един от друг. Имахме социални работници, мениджъри за изграждане на екипи, учители, разработчици на софтуер, терапевти и много други професионалисти.

Дейностите включваха обучителни сесии и интерактивни упражнения. Обучителите бяха задали тема, която да обсъдим и след това да я приложим на практика, като участваме в игра или специфична интерактивна дейност. По време на обучението ние постепенно преминахме от научаване “какво е образователна игра” чрез играене и обсъждане на съществуващи игри към проектирането на собствени такива и тяхното възпроизвеждане.

Обучението “Game Time” беше много полезно за мен. Като ИТ специалист проектирам преживяване за хорато, но едва ги виждам в действие. Разполагаме с тестери на игри, аналитични инструменти и всякакви начини за събиране и анализиране на поведението на потребителите в дигитална игра, но подпомагането на действиe в реалния живот беше дълбоко полезно за мен. Това ми даде по-дълбоко разбиране на взаимодействията между играчите, формирането на групи и гъвкавостта на играта. Очаквам с нетърпение да приложим новото ноу-хау на практика.

Нещо повече, научих много за подпомагането на групи от хора. През целия курс ни бяха дадени различни задачи, в които трябваше да работим като екип. Но на нас умишлено не бяха давани никакви указания за това как трябва вътрешно да се организираме, за да решим проблема. Беше чудесно. Благодаря ви, приятели, за възможността да се срещна с всички тези велики хора и да уча 🙂

София,

24.12.2018