“Game Time”

“Game Time”

Огнян Петков

(Български Младежки Форум)

В периода 17 – 24 ноември взех участие в проекта “Game time” в град Фелберт (Есен), Германия. Основната тема беше дизайн на игри, а целта на проекта беше създаването на образователна игра.

Първите два дни преминаха в запознаване, социализиране, обсъждане на елементите, които правят една игра образователна, и изграждане на “ноу-хау”. На третия ден се разделихме по групи с хора със сходни интереси на различни социални теми. Темата, която аз избрах, беше престъпността при младежите. Проведохме множество дискусии относно основните цели и резултатите, които искаме да постигнем със създаването на образователна игра.

В продължение на три дни генерирахме идеи, поставяхме основите и правехме не дотам сложна механика за игри. Накрая успяхме да създадем страхотна симулация на интерактивна настолна игра. Нейната основна цел бе да представи различните избори, които правим, как те рефлектират върху останалите, да покаже какви други решения бихме могли да вземем и как те могат да бъдат повлияни от социалния кръг и семейството.

Междувременно успяхме да се сближим помежду си, да създадем нови приятелства и да научим много един за друг. Освен че срещнах страхотни хора, работещи с ентусиазъм и страст в сферата на социалната работа и образованието, придобих ценни знания и инструменти за представяне на идеи по неформален начин, които ще използвам в бъдещата си професия като учител.

В заключение мога да кажа, че съм изключително благодарен за възможността да участвам в тренировъчния курс, не само защото опознах нови култури, но и защото допринесе за моето развитие.

София

10.12.2018