“You(th) and Business”

“You(th) and Business” бе проект финансиран от програмата „Еразъм+“, който предвиждаше реализирането на две основни дейности: обучителен курс, състоял се в град Жешов, Полша и учебно посещение, което бе организирано в Сейняйоки, Финландия. Проектът беше успешен, отразявайки доброто сътрудничество между двете координиращи организации Seinäjoki Youth Department от Сейняйоки and International Projects Association “INPRO” от Жешов, подкрепени от останалите им седем партньорски организации.

Основната цел на проекта бе да предложи на 27-те младежки работници възможността да развият предприемачески умения и да разширят свои специфични познания, докато развиват мрежа от контакти, практикуват английски и не на последно място, увеличавайки личното им удовлетворение от избраната професия. Специален акцент бе поставен в контекста на предприемаческата среда на младите хора в отдалечените райони и как това условие би могло да се преодолее чрез употребата на креативност, технологии и обществени ресурси.

По време на първата дейност, а именно обучението, състояло се в Полша, бе поставен фокус върху предоставянето на специфични познания по неформален начин, чрез работа в групи, дебати и форум-дискусии. Ние работихме с четирима обучители, които предоставиха различи сесии на вниманието на участниците Елса Даниелс, Раду Миреа, Елизабета Шепаниак и Бохдан Камински.

Участниците научаваха факти и обсъждаха предприемаческия процес, как неформалното образование би могло да мотивира младежите за започнат собствен бизнес и защо младежките работници имат важна, водеща роля по време на този образователен път. Обучителите също така демонстрираха как социално-икономическата концепция може да помогне на младежите от откъснатите и изолирани райони да развиват бизнес, който е ориентиран към нужните на обществото. Придобиването на теоритични знанияи работата в групи върху новите им идеи за стартиране на бизнес, бяха едно положително предизвикателство към участниците и резултатите бяха удовлетворителни. От друга страна, това да бъдеш играч в симулационна бизнес игра бе също така изключително преживяване. Участниците научиха как да стартират и управляват туристическа агенция. Симулационната игра ги предизвика да използват или придобият умения, необходими за управлението на бизнес. Те трябваше да пресмятат разходи, да наемат служители, да повишават удовлетворението на клиентите от предоставените услуги и да се състезават помежду си в собствените им бизнес начинания. Няколко от тях закупиха играта за по-нататъшна употреба в младежката им работа.

Останалите сесии бяха планирани и осъществени с цел да предложат на участниците интерактивно културно взаимодействие с местните хора. По време на Градското Рали, участниците имаха възможност да опознаят различните бизнеси в града, както и някои от неговите забележителности. Дейността „Отворено Кафене“ успя да събере заедно местните граждани и участниците в проекта, за да споделят храна и традиции. Един ден имаше налице организирано посещение на земеделска компания и участниците имаха възможността да отидат в изолирания район на планините Бещади, където те посетиха местния Офис за социално-икономическа подкрепа и проекти в Стшижов, фабриката за шоколад в Корчина и училището за изчезващи професии в Угерци Минерални. Полудневна сесия бе организирана посредством методите и технологиите на „Открито пространство“ (Open Space) и участниците създадоха своя собствена програма за предприемачество, състояща се от различни сесии за начинаещите бизнеси, които те ръководят, за това как провалът може да те направи успешен, за важността на предприемачеството в обществото и  ползите от предприемаческия дух в кариерата на всеки един от нас.

Сесията относно програмата „Еразъм+“ накратко запозна участниците с това как младежите и младежките работници могат да научат и изпитат повече, възползвайки се от възможностите, които програмата предлага.

По време на втората дейност – посещението с учебна цел във Финландия, международната група от 27 участници имаше възможност да посети няколко местни бизнеси, разположени в отдалечени и изолирани райони, а също така и няколко местни институции в сферата на местното образование. Бизнеси като производство на медицински продукти от местни билки, магьостничество и разказвачество, звукова и масажна терапия, терапия с пеене и барабани, изработване на барабани, всичко това можеше да бъде чуто и видяно по време на посещението в предприемаческия комплекс „Maga Lacrima“. Участниците разбраха как се прави джин в дестилационната на компанията „Kyrö“. Те също станаха свидетели на това как мебели, произведени от 14-годишно момче, могат да те направят известен и да се превърнат в бизнес за милиони, достигайки международните пазари и донасяйки слава. Тези тийнейджъри-предприемачи от Мьопели са имали честта да посетят президента на Финландия Саули Нийнистьо, който ги е поздравил за смелото им и интересно начинание.

От друга страна, ние също имахме възможност да видим как протича работата с младежи в училището в Алакиля, едно от най-добрите учебни заведения, ориентирани към предприемачеството и училището за професионално обучение „South Ostrobothnia and Seinäjoki Vocational Education Centre – SEDU“ работи с младежи, които желаят да започнат техен собствен бизнес, след своето дипломиране. Участниците бяха доволни да видят колко добре оборудвани са тези държавни училища и как концепцията за сътрудничество подкрепя членовете и клиентите. Центърът за дневна грижа „Ylistaro Satulinna“ ни показа как децата се научават да бъдат предприемачи от ранна детска възраст, имайки възможността да работят в най-различни области, докато прекарват време ежедневно със своите обучители.

Участниците имаха възможност да видят как Асоциация “4Н” работи с местните младежи и подкрепя бизнес идеите им. Те можаха да се срещнат и да обсъдят различни въпроси с предприемачи от разнообразни поприща: Катарина Кимпимаки от Куоросиервен Картано, управител на частен ресторант, Хейки Корхонен от „Anouk Studios“, работещ в сферата на фотографията, Томи Килпио от „Аdrealize“, занимаващ се с web разработки, Ели Коскинен от  „Koru- ja lahjakauppa Hopeinen Kuu“ и Ану Куиваниеми от „Pakopeli FindOut“ –  мрежа от Escape rooms.

Създадената наскоро марка на града Сейняйоки е „Столица на Пространството“ и най-точно отразява колко отдалечени са нещата едно от друго, като прави още по-трудно създаването на бизнес и намирането на клиенти за тях. Всички посещения бяха изпълнени с емоции и изненади, участниците получаваха задълбочени знания и примери, тясно свързани с темата на проекта.

Във Финландия посещението с научна цел бе подпомогнато от местните обучители: Марика Еромяки и Пайви Кандолин. Координиращият екип си сътрудничеше отлично помежду си, както и с всеки един от представителите на партньорите. Всички те биха искали да благодарят на програмата „Еразъм+“ и на Финландската Национална Агенция за Образование (EDUFI).

Партньори по проекта:

Seinäjoki Nuorisopalvelut from Finland

International Projects’ Association “INPRO” from Poland

Bulgarian Youth Forum from Bulgaria

Urbana Mladez from Croatia

Asociacion Mundus from Spain

Young Effect from Italy

Limbazubernuunjauniesucentrsfrom Latvia

Associação Nó Górdiofrom Portugal

Asociatia Comunitatilor Interculturale from Romania

Специални благодарности на местните институции и партньори:

REVAS

Radio Rzeszow

Joint Municipal Authority for Education – SEDU

Alakylä School

Satulinna day care centre

Благодарим на всички Вас за това, че направихте “You(th) and Business” да се случи!