Втора международна срещта по проекта “Story_S”

В периода 20-21 септември 2018 г. в гр. София се състоя Втората международна среща по проекта “Story_S”. С колегите от България, Италия, Испания и Румъния обсъдихме текущите и бъдещи дейности по проекта и подготовката на антидискриминационна кампания. Подготви се и програма за предхождащите я работилници за повишаване на осъзнатостта, в които ще се включат менторите, менторираните младежи и техни приятели. Те ще дискутират въпроси, свързанни с дискриминацията във всичките й проявления, а чрез специални дейности ще изработят материалите за самата антидискриминационна кампания.

В рамките на срещата беше обменен и опит по подготовката и провеждането на кампания, както и множество полезни неформални методи за работилниците. Получихме полезни съвети от експертите по комуникация, които насочиха вниманието ни към важни моменти, свързани с ясното и коректно предаване на послания чрез рекламни материали, които ще промотират подготвяната кампания.

На дневен ред беше и изготвянето на проучване за нагласи и тенденции сред местните общности, което трябва да бъде проведено преди и след кампанията. То ще предостави информация за степента на дискриминация и формите й на проявление.

Официален уебсайт на проекта:

 

30.09.2018