Младежко предприемачество – “Entreprise Youth Future”

Младежко предприемачество – “Entreprise Youth Future”

Василка Коловска

(Български Младежки Форум)

От 27.05 до 02.06.2018г. в Жежов, Полша, се проведе обучителен курс по проект “Младежко предприемачество”- “Entreprise Youth Future”. Доброволците от Български Младежки Форум, които взеха участие в обучението са Костадин Димитров, Василка Коловска и Огнян Петков. Събитието събра 24 младежки работници от осем различни страни: Португалия, Италия, Македония, Унгария. Италия, Полша, Латвия и България. Домакин на събитието беше Международната асоциация ИНПРО.

Основна цел на обучението е да се насърчи предприемачеството сред младите хора от отдалечени области. Бяха представени атрактивни методи за работа с младежи. Проведоха се семинари, насочени към социалната икономика, симулационни игри за стартиране и управление на собствен бизнес, както и дискусия относно ролята на медиите в развиването на предприемачески нагласи.

Успоредно с обучителните дейности, бяха посетени и няколко действащи предприятия за социални дейности: Регионален офис за икономическо подпомагане, Фабрика за шоколад, Училище за изчезващи професии, Супа на площада и др.

В допълнение на изрядно подготвената и изпълнена от организаторите програма, всички участници обмениха ценен опит. В неформална обстановка бяха обсъдени образователните системи на държавите- участнички и положителни образователни практики.

В един от дните се проведе и Открито кафе, на което всички националности представиха традиционна храна и напитки от своята държава.

Всеки участник допринесе за неповторимата атмосфера на толерантност, съпричастност и ползотворно сътрудничество.

Проектът е финансиран по програма “Еразъм+”.

Фейсбук страница на INPRO https://www.facebook.com/goinpro.org/

Клип от проекта:  https://www.youtube.com/watch?v=3UJOuYl_b7g

Снимка: INPRO

София,

09.06.2018