„HTML for Youth Workers“

„HTML for Youth Workers“

Кристиян Герчев и Сава Ташев

(Български Младежки Форум)

От 22.07.2018 до 29.07.2018 учителите Кристиян Герчев и Сава Ташев взеха участие в обучение  „HTML (How To Make Lessons) for Youth Workers“, което се проведе в Тбилиси, Грузия и част от международен проект „International Youth Studies“, финансиран по програмата „Еразъм+“. Двамата представители на България бяха изпратени от неправителствената младежка организация „Български Младежки Форум“. Проектът се явяваше обучителен курс за младежки работници и хора работещи с деца и младежи. Заложените дейности по време на обучението имаха за цел да разширят уменията на участниците за работа с младежи чрез обмяна на опит, информация и добри практики. Очертани бяха определени рамки за работа с младежи както на местно и национално, така и на международно ниво. Посредством неформални методи, групови дейности, индивидуални дейности и игри участниците създадоха материали за работа с младежи, създадени бяха теоретични и практически инструменти, които да послужат като основа за разработване на стратегии за обособяването на евентуални обучителни курсове за младежки работници както в учебни институции, така и в различни организации, занимаващи се с неформално образование. Креативността на участниците подпомогна и развиването на идеи и методи за вписването на неформалното образование във формалното образование. Беше набелязана нуждата от припознаването на младежките работници като ключова професия, подпомагаща развитието на множество качества в младежите, подпомагаща информираността и осигуряваща достъпа до възможности. Българските участници не скриха възхищението си от запознаването с грузинската култура. Те имаха възможност да посетят различни забележителности в столицата на държавата домакин, да опитат от местната кухня, да се насладят на местния фолклор и да създадат силни контакти с останалите участници. Двамата споделиха, че не биха се замислили, ако имат възможността отново да посеят Грузия.

София,

08.08.2018