Обучение на ментори по проект “Story_S”

Между 20 и 22 април 2018 г. в София се проведе обучение за ментори, които ще работят с младежи от ромски произход на възраст 16-25 години в рамките на проекта “Story_S” по програма REC на Европейската комисия. Партньори по проекта в България са Фондация “Здраве и социално развитие” и Български Младежки Форум. Менторите ще осъществяват срещите с младежите няколко пъти месечно с цел подкрепа на учебния процес, професионалната реализация и развиване на различни полезни умения у младежите. През есента менторите ще могат заедно с младежите да участват и в допълнително обучение за изготвяне на анти-дискриминационна кампания.

30.04.2018